YALÇINKAYA TIP MERKEZİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
ÇEREZ POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ


Çerez Ne Demektir?

Çerez (Cookie), web sayfalarını gezmeniz esnasında tarayıcılar vasıtasıyla hard diskinize veya tarayıcınıza eklediği küçük tanımlama klasörleridir. Çerezler, web sitelerinin yöneticilerine veri aktarmakta ve çalışmasına yardımı olmaktadır. Böylelikle internet sitemizi daha rahat ve hızlı bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Bu işlemler Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Neden Çerez Kullanıyoruz?

Neden çerez kullanıyoruz? Tıp Merkezimiz tarafından sağlık hizmetlerini sunarken yeniliklere açık ve teknolojiyi güncel olarak takip etmekteyiz. Böylelikle web sayfamızda en çok ziyaret edilen yerleri tespit etmek, bununla ilgili iyileştirmeler yaparak ziyaretçilerin daha fazla verim alabilmelerini amaçlamaktayız. Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde ki işleme şartları ve amaçları doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz.

Nasıl Kullanıyoruz?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinden kullandığınız mobil cihaz veya bilgisayarınıza bırakılan küçük belgelerdir. Böylelikle internet sitemiz ile elektronik cihazınız arasında bağlantı kurarak önceden girilip girilmediği bilgisini kaydederek kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz çerezleri kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Elektronik cihazınızda çerezlerin kullanılmasını kabul etmiyorsanız ayarlarınızda ilgili yere girerek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Kullandığınız tarayıcının ayarlar bölümüne girerek çerezleri kapatabilirsiniz.

Çerezler; zorunlu, performans ve analiz, üçüncü taraf çerezler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu bağlamda;


         1) Zorunlu çerezler web sitesi için mecburidir,
        2) Performans ve analiz çerezleri sitede nasıl gezindiğiniz hakkında veri toplayıp web sayfamızı daha iyi analiz edebilmek ve geliştirebilmeyi               sağlar.
        3) Üçüncü taraf çerezleri ise Facebook gibi üçüncü kişilerdeki internet sitesine yönlendirirken edinilen çerezlerdir.


Çerezler

Açıklama

Google Analytics

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve ziyaretçi sayısını tespit edebilmek ve istatistiksel anonim verileri toplamak amacıyla kullanılmaktadır.

YTM_CookiesConfirmed

Kullanıcının çerez uyarı mesajını kapattığını kaydeder. Bu da kullanıcının çerezler hakkındaki uyarıyı kabul ettiğini konfirme eder.

YTM_CookiePolicy

Kullanıcının çerez politikasına izin verip vermediği bilgisini içerir.

(Google Analytics) _utmz

İnternet sitesine nasıl eriştiğinizi açıklayan trafik kaynağını saklar.

(Google Analytics) _ga

Google'ın daha yaygın şekilde kullanılan analiz hizmetine yapılmış önemli güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir.

_ceir

Ziyaretçinin siteyi daha önce ziyaret edip etmediğini izler.

_ceg.u

Web sitesindeki ziyaretçileri izler.


Kişisel Verinizin Toplama Yöntemleri, Saklama Süresi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından hastalara sağlık hizmetinin verilmesi, ücretlendirmenin yapılması ve muhtemel ihtilafların oluşması durumunda; hastaların tedavilerinin başlangıcı ve takibinde, web sitemizi ziyaretiniz etmeniz durumunda veya göndermiş olduğunuz mail, dilekçe, resmî kurumlardan gönderilen talep yazıları, bina içerisinde güvenliğin sağlanması için görüntü ve ses kaydı yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanmaktadır. Yalçınkaya Tıp Merkezi’nin gerçekleştireceği bütün işlemler; temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek koşuluyla, KVKK’da öngörülen genel ilke ve esaslara uygun olarak 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen koşullarda ve hukuki mevzuata göre uygulanabilmesi, Yalçınkaya Tıp Merkezi’nin akdi, kanuni ve hukuki yükümlülüklerini uygun bir şekilde yürütebilmesi için işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; sağlık kuruluşumuz, iş ortaklarımız ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından tüm muayene, tedavi, tetkik ve teşhis aşamalarınca otomatik olarak elde edilmektedir.

Yalçınkaya Tıp Merkezi olarak kişisel verilerinizi işleme amacına göre 10 yıl saklamakla sorumluyuz. Bu yükümlülük neticesinde özel ve genel nitelikli sağlık verileriniz kurumumuz tarafından gerekli teknik ve idari önlemler alınarak büyük bir hassasiyetle saklanıp korunmaktadır.

Verilerinizin Aktarılması

6698 Sayılı KVKK ve sair mevzuat hükümlerince yukarıda sayılan kişisel verileriniz; kanun yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerektiğinde resmi makamlar ve özel kişilerle paylaşabiliriz. Verilerinizi aktarmadaki amacımız; hukuki ve kanuni sorumluluklarımızı yerine getirmek, şikâyet ve takip yönetimi işlemlerinin hukuka uygun ilerlemesini sağlamaktır. Kişisel verileriniz, Yalçınkaya Tıp Merkezi tarafından yasal mevzuat gereğince hukuka uygun olarak ölçülü bir şekilde aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince;

         1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
        2) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
        3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
        4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
        5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
        6) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerinin uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
        7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
        8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için ayrıntılı olarak KVKK Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.